A A A

Z dniem 1 lipca 2020 roku weszła w życie tzw. uchwała Krajobrazowa, określająca zasady budowy małej architektury,a w szczególności budowy tablic reklamowych, banerów, billboardów oraz ogrodzeń. Uchwała dotyczy między innymi ilości tablic

reklamowych w ramach jednej lokalizacji, ich wielkości oraz określa rodzaj użytych materiałów, z jakich tablica reklamowa ma być wykonana. Najważniejszym celem wdrożenia tej uchwały była poprawa estetyki przestrzeni publicznej przez ograniczenie ilości i jakości nośników reklamowych w mieście Kraków. Co ważne, nowe przepisy dotyczą nie tylko planowanych do zamontowania powierzchni reklamowych ale również już tych istniejących. W przypadku istniejących bilbordów reklamowych, ich właściciele mają 2 lata na zaadoptowanie swoich reklam do nowych przepisów. Zgodnie z niniejszą Uchwałą miasto Kraków zostało podzielone na 3 strefy tj. Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Każda z wymienionych stref reguluje odrębne przepisy dotyczące montażu reklam a także reguluje szczegółowy wykaz powierzchni reklamowych typu, billboardy reklamowe, banery reklamowe, tablice reklamowe na gruncie, słupy reklamowe, panele i murale reklamowe. Należy dodać, że pod koniec 2019 roku zostały wprowadzone nowe wyższe opłaty związane z umieszczeniem reklamy bez ważnej decyzji, co będzie miało również wpływ na wysokość kar. Za wprowadzenie uchwały w życie odpowiedzialne jest Wydział Spraw Administracyjnych Miasta Krakowa, Zarząd Dróg Miejskich oraz Zarząd Budynków Komunalnych.