A A A

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, Właściciel powierzchni reklamowej ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w formie ryczałtu pod warunkiem, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Decyzję tą potwierdziła Izba Skarbowa

Z dniem 1 lipca 2020 roku weszła w życie tzw. uchwała Krajobrazowa, określająca zasady budowy małej architektury,a w szczególności budowy tablic reklamowych, banerów, billboardów oraz ogrodzeń. Uchwała dotyczy między innymi ilości tablic

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych najemców poniżej prezentujemy tak zwanych 10 przykazań, którymi powienien się kierować każdy najemca poszukujący powierzchni reklamowej:

Należy pamiętać, że każda czynność związana z wynajmem powierzchni reklamowej, mieszkania czy samochodu powinna być dokonana tylko na podstawie pisemnej umowy najmu wraz z dołączonym do