A A A

Wybierając lokalizację na umieszenie powierzchni reklamowej, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, do których należą widok reklamy z ulicy, cenę najmu, wielkość reklamy jaką chcemy umieścić a także

ewentualne oświetlenie reklamy. Istnieją lokalizacje, które w żadnym wypadku nie nadają się na wykorzystanie pod cele reklamowe z uwagi na niskie lub zerowe natężenie ruchu. 

Kolejną ważną kwestią jest ustalenie czy zależy nam na reklamie wolnostojącej tzw. reklama na gruncie. Taki rodzaj reklamy może występować w formie jednostronnej lub dwustronnej, czy też reklamie na budynku tj. reklamie umieszczonej na jednej ze ścian budynku. Inną formą reklamy jest reklama na telebimach. Jest to stosunkowo nowy rodzaj kilkusekundowej reklamy, emitowanej na dużych ekranach, zlokalizowanej w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Kolejną formą reklamy jest reklama na pojazdach. Taka forma reklamy jest szczególnie popularna wśród taksówkarzy generując dodatkowe przychody.

Jeśli zdecydujemy się na umieszczenie reklamy na budynku to należy ustalić z właścicielem budynku czy nie jest wymagana zgoda od konserwatora zabytków ( w przypadku reklam na budynkach zabytkowych), bowiem zamontowanie reklamy bez wymaganej zgody konserwatora zabytków może skutkować wezwaniem do demontażu reklamy. W takim przypadku koszt wyprodukowania takiej reklamy i ewentualny koszt montażu nam się nie zwróci ponieważ reklama nie zarabia na siebie.